Дискусії, історіографія, рецензії

На війні — як на війні. В'ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942—1947. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Центр досліджень визвольного руху, 2011. — 288 с.

Спроба вмістити велику історію у малій формулі... Рецензія на: Franziska Bruder «Den Ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!». Die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN). 1929-1948. - Berlin: Metropol, 2007. - 299 s

Голокост у Болехові: пошук шести з шести мільйонів (Daniel Mendelsohn, The Lost. A Search for Six of Six Million, New York - London - Toronto - Sydney: Harper Perennial, 2007.)

Ігор Чорновол
№14 (2010)

Літопис УПА. Нова серія. — К.—Торонто, 2007. — Т. 10: Життя і боротьба генерала «Тараса Чупринки» (1907-1950). Документи і матеріали — 815 с.

Діяльність Української Повстанської Армії у висвітленні польської історіографії (період Польської народної республіки)

Слободянюк М. Військова символіка України. Відродження з попелу. – Накладом автора, 2005. – 144 с.

Андрій Сова
№6 (2006)

На шляху до правди та порозуміння

Роман Грицьків
№6 (2006)

Літопис Української Повстанської Армії. -Торонто-Львів, 2004. - Т. 41: Кирило Осьмак - президент УГВР. Документи і матеріали. - 880 с

Проблеми історіографії: історія та її джерела

Польська історіографія українсько-польського збройного конфлікту часів Другої світової війни

Гарвард патронує ненаукові методи історичного дослідження