«Секретаря райпарткому післали в царство Прозерпіни і Плутона...» (стилістичні прийоми в документах УПА)

Автор(и)

  • Володимир Ковальчук Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Ключові слова:

мова, стилістика, метафора, пропаганда, документи, УПА, Український визвольний рух, lingo, stylistics, metaphor, propaganda, documents, UPA

Анотація

У статті на конкретних прикладах доведено, що мова документів УПА й націоналістичного підпілля є багатою на образність, зокрема метафори та гіперболи. Автори документів застосовували засоби вираження експресії з метою емоційного забарвлення текстів, що перетворювало їх на пропагандистські й впливало на адресну аудиторію не гірше за усну пропаганду.

Volodymyr Kovalchuk
“Raion Party Committee Secretary Was Sent to Pluto and Proserpina 's Realm…” (Stylistic Devices in UPA Documents)
In the article it is demonstrated with precise examples that the lingo of UPA and nationalist underground documents is rich in figurativeness, especially metaphors and hyperboles. Documents’ authors applied ways of conveying expression for the sake of bigger emotional tinge of their texts which transformed them into propagandist ones and influenced the target audience no worse than oral propaganda.

Біографія автора

Володимир Ковальчук, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; провідний науковий співробітник Галузевого державного архіву Служби безпеки України

Український визвольний рух №22, ст. 6 - 17

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Джерела та історіографія