«Друже Рубан!..», або про використання фальсифікатів у історичних дискусіях

Автор(и)

  • Сергій Рябенко Український інститут національної пам’яті

Ключові слова:

Юрій Стельмащук, Рудий, Рубан, Дмитро Клячківський, поляки, Друга польсько-українська війна 1942 — 1947, Волинь, фальсифікат, Yuriy Stelmashchuk, Rudyi, Ruban, Dmytro Kliachkivskyi, Poles, Volhynia, Second Polish-Ukrainian War 1942 — 1947, forgery

Анотація

У статті розглянуто витоки історичного міфу про існування наказу командування УПА про «цілковите винищення польського населення» на Волині в 1943 р. Простежено першоджерела, на які посилаються прихильники міфу, та доведено, що такого наказу керівництва УПА не було, а цитати з «наказу» є фальсифікатами.

Sergiy Riabenko
“My Friend Ruban!..”, or On Use of Forgeries in the Historical Debate
In the article the author examined the historical myth about UPA Command’s order on the “complete extermination of the Polish population” in Volhynia in 1943. Primary sources referred to by the myth’s supporters were traced and it was proven that such an order did not exist at all and the quotes from the ‘order’ are forgeries.

Біографія автора

Сергій Рябенко, Український інститут національної пам’яті

Співробітник Українського інституту національної пам’яті

Український визвольний рух №21, ст. 19 - 37

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Джерела та історіографія