Українсько-польські стосунки під час німецько-польської війни 1939 р. в оповідній традиції Яворівщини

Автор(и)

  • Євген Луньо Інститут народознавства НАН України

Ключові слова:

українсько-польські стосунки, німецько-польська війна, оповідна традиція, Яворівщина, Ukrainian-Polish relations, German-Polish war, narrative tradition, Yavoriv district

Анотація

З масиву оповідної традиції Яворівщини кінця ХХ—початку ХХІ століття виокремлено тематичну групу про німецько-польську війну 1939 р. (розповіді біля сотні респондентів). Оповідачі — жіночої та чоловічої статі, різні за віком (на час війни були дітьми, підлітками, молодими людьми), за соціальним станом (селяни, ремісники, інтелігенція), різної оповідної активності й майстерності. Простежено, як народна пам’ять відображає й осмислює воєнні події. На цій основі розглянуто українсько-польські стосунки різного ідейно-смислового й психоемоційного наповнення. Також проаналізовано вплив політичного чинника на відображення й оцінку німецько-польської війни у фольклорі.

Yevgen Lunio
The Ukrainian-Polish Relations During the German-Polish war of 1939 in Epic Tradition of Yavoriv District
The author analyzes the folk stories of Yavoriv district about the German-Polish war of 1939 (about hundred of respondents). The narrators are both male and female, of different age (they were children, teenagers, young adults during the war), and social status (farmers, artisans, intellectuals), and different activity and narrative skill. It traces how people’s memory displays and interprets military events. On this basis, the Ukrainian-Polish relations of various ideological and emotional and semantic content are discussed. The article also traced the influence of political factors on reflection and evaluation of the German-Polish war in folklore.

Біографія автора

Євген Луньо, Інститут народознавства НАН України

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

Український визвольний рух №21, ст. 5 - 18

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Джерела та історіографія