Степан Бандера в німецьких тюрмах і концтаборі Заксенгаузен

Автор(и)

  • Микола Посівнич Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Ключові слова:

Організація Українських Націоналістів (ОУН), Степан Бандера, ідеологія, Німеччина, тюрми, концтабори, політичні в’язні, Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), Stepan Banderа, ideology, Germany, prisons, concentration camps, political prisoners

Анотація

В статі висвітлено один з найбільш невідомих і міфологізованих періодів діяльності Провідника ОУН Степана Бандери — ув’язнення у німецьких тюрмах і концтаборі Заксенгаузен. Показано його роль у відстоюванні проголошеного Акту відновлення української державності 30 червня 1941 р., участь у переговорах про залучення українського визвольного руху до Комітету ген. Власова. Описано також умови, в яких утримувалися політичні в’язні.

Mykola Posivnych
Stepan Bandera in German Prisons and Sachsenhausen Concentration Camp
The article covers one of the least-known and most mythologized periods in the life of the OUN Leader Stepan Bandera, the period of his imprisonment in the Nazi prisons and concentration camp Sachsenhausen. Specially: his role in defending the Act of the Renewal of the Ukrainian Statehood of June 30, 1941 and participation in talks with Gen. Vlasov’s Committee about joining the Ukrainian liberation movement to the Committee. It also describes the Nazi prison conditions for political prisoners.

Біографія автора

Микола Посівнич, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Український визвольний рух №20, ст. 134 - 148

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-16

Номер

Розділ

Період збройної боротьби ОУН і УПА