Сатира на Сталіна у повстанських колядках

Автор(и)

  • Євген Луньо Інститут народознавства НАН України

Ключові слова:

фольклорна політична сатира, повстанські колядки, Сталін, УПА, С. Бандера, folk political satire, rebel carols, Stalin, UPA, Stepan Bandera

Анотація

У статті вперше розглянуто питання сатиричної інтерпретації образу Сталіна у повстанських колядках. Визначено основні ідейно-тематичні аспекти викриття й висміювання московського диктатора, розкрито секрети художньо-поетичної майстерності текстів у досягненні гнівного й сміхового ефектів, вказано на оригінальні творчі вирішення.

Yevhen Lunio
Stalin Satirization in Rebel Christmas Carols
This article is the first to consider the satirical interpretation of the image of Stalin in rebel carols. It is detected the main ideological and thematic aspects of exposure and ridicule of the Moscow dictator, uncovered secrets of artistic and poetic texts in achieving excellence angry and humorous effects set to original creative solutions.

Біографія автора

Євген Луньо, Інститут народознавства НАН України

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

Український визвольний рух №20, ст. 5 - 28

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-16

Номер

Розділ

Джерела та історіографія