Намагання ОУН(р) відновити мережу в Запорізькій області після закінчення німецько-радянської війни

Автор(и)

  • Юрій Щур Запорізький науково-дослідний центр «Спадщина»

Ключові слова:

мережа ОУН, Запорізька область, Група українських підпільників, CУЗ, OUN network, Zaporizhia Oblast, “Group of the Ukrainian Underground Workers”, Eastern Ukrainian lands

Анотація

Стаття розповідає про відновлення антирадянського опору на Запоріжжі в 1947—1951 рр. Показано, що основним формами налагодження підпільної мережі була діляльність емісарів ОУН(р) із Західної України та утворення стихійних організацій (як от: «Група українських підпільників») з їх подальшими контактами з ОУН. З’ясовано, що останньою задокументованою спробою організації осередку ОУН(р) у регіоні була діяльність П. Петрука-‘Ворон’, ‘Яструба’ в 1951 р.

Yuriy Shchur
OUN(R) Attempts to Recover its Network in Zaporizhia Oblast after the End of the German-Soviet War
The article tells about recommencement of the Anti-Soviet resistance in Zaporizhia region in 1947—1951. It is revealed that the most widespread ways of establishing underground network were OUN(R) emissarys’ from Western Ukraine activities and grassroots organizations emergence (i. e. “Group of the Ukrainian Underground Workers”) with their following contacts with OUN. It is found out, that the activity of P. Petruk, alias ‘Voron’,’Yastrub’, in 1951 was the last documented attempt to organize an OUN(R) cell in the region.

Біографія автора

Юрій Щур, Запорізький науково-дослідний центр «Спадщина»

Кандидат історичних наук

Український визвольний рух №22, ст. 245 - 258

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Період збройної боротьби ОУН і УПА