Погляди селян-повстанців на державний та політичний устрій України (на прикладі повстання Я. Рябченка 1931 р.)

Автор(и)

  • Олена Лисенко Інститут історії України НАН України

Ключові слова:

колективізація, повстання, Яким Рябченко, УСРР, Чернігівщина, політична програма, collectivization, insurrection, Yakym Riabchenko, UkSSR, Chernigiv Region, political programme

Анотація

У статті на підставі документів архівно-кримінальної справи учасників антиколгоспного повстання під проводом Якима Рябченка в 1931 р. відтворено погляди повстанців на організацію державної влади після повалення комуністичної влади. Розглянуто, як повстанці бачили вирішення аграрного питання, реорганізацію колгоспів, адміністративно-територіальний устрій України, військову службу тощо.

Olena Lysenko
Views of Rural Insurgents on the Government and Political Structure of Ukraine (the Case of Yakym Riabchenko Insurrection 1931)
On the basis of documents of the archive criminal file of the participants of the 1931 anti-kolkhoz insurrection led by Yakym Riabchenko the article reconstructs the insurgents’ vision of the government organization after the Communist rule is down. It is examined, how the insurgents saw the solution of the agrarian problem, kolkhozes reorganization, administrative and territorial division of Ukraine, military service etc.

Біографія автора

Олена Лисенко, Інститут історії України НАН України

Молодша наукова співробітниця відділу державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України

Український визвольний рух №22, ст. 128 - 137

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

Повстанський рух 1918 — 1930-х рр.