Відображення Акта 30 червня 1941 р. у працях і мемуарах учасників українського визвольного руху

Автор(и)

  • Володимир Трофимович Національний університет «Острозька академія»

Ключові слова:

ОУН(б), Акт відновлення Української держави, спогади, мемуари, С. Бандера, Я. Стецько, В. Кук, OUN(B), Ukrainian State Reestablishment Act, memories, S. Bandera, Y. Stetsko, V. Kuk

Анотація

Стаття містить аналіз спогадів організаторів й учасників проголошення Акта відновлення Української держави С. Бандери. Я. Стецька, В. Кука та ін. Автор доводить, що мемуари значною мірою дають змогу відтворити ситуацію передодня і початку німецько-радянської війни, простежити дії ОУН і її лідерів, з’ясувати мотиви, якими вони керувались й охарактеризувати їх взаємини з нацистами. Суб’єктивний чинник спогадів згладжується шляхом зіставлення фактологічного матеріалу зі свідченнями інших джерел.

Volodymyr Trofymovych
The article contains analysys of memories of organizers and participants of the Ukrainian State Reestablishment Act proclamation: S. Bandera, Y. Stetsko, V. Kuk etc. The author proves that mostly memories give the opportunity to reconstruct the situation of threshold and start of the German-Soviet war, trace OUN and its leaders’ actions, find out their motives and characterize their relationship with the Nazis. The subjective factor of memories can be smoothed through comparing fact material with other sources evidences.

Біографія автора

Володимир Трофимович, Національний університет «Острозька академія»

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського Національного університету «Острозька академія»

Український визвольний рух №22, ст. 34 - 44

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-18

Номер

Розділ

До 75-ліття Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.